emki

دکتر آریا پارسا معتقد است که یک کارآفرین موفق باید اطلاع کاملی از وضعیت بازار و پتانسیل‌ های آن داشته ‌باشد و بداند چه نیازهایی در بازار وجود دارد تا نوع خدمات خود را بسته به نیاز بازار تعیین کند یا تغییر دهد. https://emki.ir/ماکان-آریا-پارسا/

Posts

Sorted by New

Wiki Contributions

Comments