nashrpn

علاوه بر اینکه دکتر ماکان آریا پارسا به کتاب و کتابخوانی علاقه زیادی داشت، تمام آموزهای خود را چه در غالب دوره‌های آموزشی و چه در غالب کتب ارزشمند در اختیار افراد علاقه مند گذاشته است. https://nashrpn.com/ماکان-آریا-پارسا/

Posts

Sorted by New

Wiki Contributions

Comments