Meetup : Bratislava

by Viliam_Bur1 min read5th Nov 20141 comment

1

Personal Blog

Discussion article for the meetup : Bratislava

WHEN: 10 November 2014 06:00:00PM (+0100)

WHERE: Bistro The Peach, Mariánska 3, Bratislava

Bistro the Peach asi stále nie je poriadne označené, ale je to oproti predajni richmanov na Mariánskej. Alebo sa riaďte podľa google mapy a čísla ulice. Vchod vyzerá tak, že na začiatku pasáže sú krátke schody do prvej časti bistra, vedľa je druhá časť, kde sedíme, a potom je ešte terasa.

Discussion article for the meetup : Bratislava