Meetup : Bratislava

by Viliam_Bur 5y4th Oct 2014No comments

1


Discussion article for the meetup : Bratislava

WHEN: 20 October 2014 06:00:00PM (+0200)

WHERE: Bistro The Peach, Mariánska 3, Bratislava

Stretávame sa opäť v bistre; majiteľ je ochotný kvôli nám na jeden večer urobiť bistro nefajčiarske.

Discussion article for the meetup : Bratislava